Vi respekterar din integritet 

Göteborg-Mölndal Seniornet (GMSeniorNet) skyddar dina personuppgifter och arbetar aktivt för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats. Vi använder cookies för att skydda dina data, samt för att anpassa tjänster som kursbokning, mötesanmälan mm.

Sök - GMS-FORUM
Sök - Frågor & Svar
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Taggar

Motion - förslag

Som medlem i vår förening kan du alltid påverka föreningens verksamhet. Antingen genom motion eller förslag

  • Motion
    • Behandlas av styrelsen. Tas upp på föreningens årsmöte under punkten "inkomna motioner". Skall var inlämnad till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet
  • Förslag
    • Har du ett förslag på förbättring/förändring, av mer allmän karaktär, som berör vår förenings vardag, lämnar du helt enkelt in ett förslag. Alla inkommande förslag behandlas av styrelsen under punkten "inkomna ärenden"

Oavsett om ditt ärende gäller en motion till kommande årsmöte, eller ett förslag, är du välkommen att fylla i nedanstående uppgifter. I stället för att fylla i textfältet är det helt ok bifoga en fil. Den bifogade filen kan vara ett word-dokumement eller annan textfil. Varför inte en bild!  

OBS!! Markera om det gäller en motion till årsmötet. eller ett allmänt förslag

  

Motioner - Förslag

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

 

 


Copyright © 2004 - 2019 GMSeniorNet. All Rights Reserved.

Göteborg-Mölndal Seniornet
Stockholmsgatan 16A
416 70  Göteborg
Org.nr. 802419-4774