Vi respekterar din integritet 

Göteborg-Mölndal Seniornet (GMSeniorNet) skyddar dina personuppgifter och arbetar aktivt för att du ska få en så bra upplevelse som möjligt på vår webbplats. Vi använder cookies för att skydda dina data, samt för att anpassa tjänster som kursbokning, mötesanmälan mm.

Sök - GMS-FORUM
Sök - Frågor & Svar
Sök - Föreningsmöten
Sök - Artiklar/Nyheter
Sök - Taggar

Kurs, studiecirkel, föreläsning eller kamratcirkel

Vi försöker reda ut begreppet vad vi i vår förening menar med kurs

Namnet studiecirkel har etablerats av studieförbunden, som enligt statliga normer (folkbildningsnämnden), skall uppfylla vissa kriterier. Vår ideella förening har i viss mån tagit till oss några av studiecirkelns goda egenskaper. Som en modern IT-förening ser vi i första hand till att förmedla kunskap till, och mellan våra medlemmar. Oavsett hundraåriga gamla regler gällande just studiecirklar

  • Handledare och medhjälpare beslutar om kursinnehåll, kurslängd, veckodag och tider
  • Kursdeltagare skall ges tillfälle att påverka kursinnehållet
  • Alla deltagarna hjälps åt. -Vi hjälper varandra-
  • Bra om det ges rikliga tillfälle till egna övningar och träning.
  • Det är handledaren som i slutändan avgör hur hennes/hans kurs skall utformas
  • Medlemmen/kursdeltagaren står alltid i centrum, men skall fylla vissa rekommenderade krav på förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet.
  • Kursinnehåll och förkunskaper skall tydligt beskrivas under respektive kurs
  • En GMS-KURS kan vara på en till flera tillfällen. Varje tillfälle en förmiddag, i regel en vardag mellan klockan 09:30 - 12:00. Till exempel tre onsdagar i följd, Avvikelser kan förekomma.
  • Om kursmaterial tillhandahålles av handledaren kan detta vara i form av lösblad, länkar till videosekvenser eller andra externa länkar.

En GMS-KURS bygger på modern pedagogik, blandad med beprövad erfarenhet, där kurshandledaren och kursdeltagaren står i ett harmoniskt centrum.


Copyright © 2004 - 2019 GMSeniorNet. All Rights Reserved.

Göteborg-Mölndal Seniornet
Stockholmsgatan 16A
416 70  Göteborg
Org.nr. 802419-4774